google17b54e2e9a89aead.html

Vousatí věrozvěstové?

05.07.2023

Už jsem měl dost velký kus příští knihy napsaný, když jsem narazil na další problém: vousy. Jestli jste byli na Radhošti, jistě jste si všimli sousoší Cyrila a Metoděje. Oba mají krásný dlouhý plnovous. Vlastně nejen na Radhošti. Patrně díky pravoslavné tradici se oba dva zobrazují s vousy skoro až po pás. Ale skutečně tak vypadali? Na fresce v San Vitale v Ravenně je zobrazen císař Justinián s císařovnou Theodorou a dalšími předáky byzantské říše včetně několika kleriků. Freska pochází ze šestého století, kdy Ravennu ovládala Byzanc. Freska je tedy o tři století starší než Velká Morava. Móda se snad neměnila tak rychle, tak snad můžeme předpokládat, že mnich Metoděj a diákon Konstantin se svým zjevem podobali vyobrazeným osobám. Císař Julián je bez vousů (stejně jako císařovna). Jeden klerik má bradku, ostatní jsou bezvousí. Znamená to, že vousy neměli ani Konstantin ani Metoděj?

V kostele svatého Klementa v Římě je freska zobrazující přijetí Konstantina a Metoděje u papeže. Freska je patrně z dvanáctého století, je tedy naopak o tři století mladší, než byli Konstantin s Metodějem. Nejde samozřejmě o dokumentární fotografii. Nápis pod freskou hovoří o papeži Mikuláši. Ten sice oba bratry do Říma pozval, stihnul však zemřít ještě před jejich příchodem. V Římě je přivítal jeho nástupce Hadrián II. Na fresce se dají oba bratři rozeznat podle svatozáře. Konstantin je bezvousý, Metoděj má snad krátký bílý plnovous.

Mám za to, že tedy velebný vous je záležitost až pozdějšího období a oba bratři byli patrně bezvousí. Na Moravu ovšem dorazili patrně se strništěm. Cesta z Konstantinopole bezpochyby trvala dlouho a během ní patrně oba dva dost zarostli. V textu je to celkem jednoduché. Stačí se o vousech nezmiňovat. Pravda, jsou autoři, kteří si libují v detailním popisu všech zúčastněných postav, moje libůstka to však není. Ale co když bude mít kniha obrázky, jak budou vypadat oba bratři tam? A co teprve na obálce?

S podobami historických postav je to složité. Na Staromáku stojí socha Jana Husa. Jan Hus je štíhlý a má i velebný vous. Podobně i Brožíkův Hus před kostnickým koncilem. Takže i ve filmu má Zdeněk Štěpánek vousy a bezpochyby je tak Hus zobrazen i jinde. Jenže Hus byl katolický kněz a vousy proto nenosil. To až táboritští kněží se přestali holit. Tedy s výjimkou Prokopa Holého, který se holit nepřestal, a proto získal svůj přídomek. Jan Hus byl ovšem taky tlouštík, jak sám na sebe prozradil v kterémsi dopise. Prý se mu špatně chodí, protože je tlust. Takže pokud by se někde na obraze objevil tlustý růžolící kněz, bylo by to podle pravdy, ale nikdo by ho jako Husa nepoznal.

Patrně stejně by dopadli i bezvousí Metoděj a Konstantin. Sotva by někoho napadlo, že ten bezvousý čtyřicátník je Konstantin a padesátník vedle něj Metoděj. Tak dobře. Nalepte si, chlapci, vousy, ať vás všichni poznají. 

googlea700b7344376c5d4.html