google17b54e2e9a89aead.html

Po zemi nebo po vodě?

22.06.2023

Že bych se pustil do psaní další knihy? Mám rád knihu Zrzavý Orm. Ani nevím, kolikrát jsem ji četl. Když mě tedy občas začaly svrbět ruce, že bych mohl něco napsat, bylo jasné, že by to mělo být něco podobného. Tedy trochu legrace, ale reálné kulisy a nedotknutelná historická fakta. S těmi se občas nakládá dost svévolně. Dumas prý kritikům řekl: "Podle vás jsem znásilnil historii. Ale podívejte se, jaká pěkná děcka sem jí udělal." Někteří autoři nechtějí znásilňovat historii, ale zase by se neradi kvůli ní nechali ve svém rozletu omezovat. Proto se nejspíš mnozí z nich dali na fantasy, roli tady asi hrál i příklad Pána prstenů.

Co tak něco z Velké Moravy? Lidé o ní dost vědí, takže by mohli občasné legrácky docela ocenit. Ale dodržet historická fakta. Takže kníže Rastislav vyslal poselstvo k cařihradskému císaři. To je historický fakt. Ale jak se tam poslové dopravili? A jak putovali zpět? V dávných dobách to v Evropě vypadalo o dost jinak než teď, cest moc nebylo, jednodušší a rychlejší byla cesta na lodích po řekách. Takže cestovali po Dunaji? Měli na Moravě lodě, které by dopluly až do Konstantinopole? Kdysi jsem brigádničil v Mikulčicích, zrovna se tehdy objevila půlka člunu a pod ní člun celý. Jenže oba byly monoxyly, tedy čluny vydlabané z kmene stromu. Tam by se asi poselstvo nevešlo.

Nějaká větší loď, kde by se dalo kapitánovi zaplatit a on je odvezl do Konstantinopole? Po Dunaji jezdili kupci se solí až na Moravu. A později Svatopluk zapálil nepřátelské lodi zakotvené na břehu Dunaje. Větší lodě by se tedy na Dunaji našly. Šlo by to dostat se z Moravy do Konstantinopole po Dunaji a pak po moři? U Železných vrat by to asi byl problém. A jak by ta plavba proběhla? Co tak v noci pokus posádky pobít a okrást poselstvo, to by se čtenářům mohlo líbit. Zaslechl někdo z poselstva, jak se lodníci na ně domlouvají? Nebo to někdo z posádky prásknul? V Zrzavém Ormovi nastane taková situace dvakrát, jednou něco zaslechne jednooký Rap, podruhé se chce sloužící kluk pomstít, a tak své pány prozradí. Mám snad odtud opisovat? Tomu se těžko autor vyhne a musí se hodně snažit, aby našel nějaké nové, dosud nepopsané řešení.

Takže radši po zemi? V českých pověstech dovedl stařešiny do Stadic za Přemyslem Libušin kůň. Cestu už šel mockrát, tak ji dobře znal. V dobách mého mládí se to konstatovalo s poťouchlým úsměvem, dnes se to už bere jako něco zcela normálního. Takže Libuše nenavštěvovala tajně Přemysla plavbou po Vltavě a Labi (to by se, chuděra, naveslovala), ale na koni po cestě. Nakonec proč by se nemohli poslové vydat do Byzance po zemi? Balkán je protkaný silnicemi, které vybudovali staří Římané, takže poselstvo mohlo putovat tudy. Třeba taková Via Militaris sice není tak známá jako Via Appia, ale patrně byla ještě dost dlouho funkční. Už mám jasno, poselstvo tedy pojede do Konstantinopole po zemi.

Pak jsem navštívil památník ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Návštěva mi zhořkla, protože tam mají mapu, podle které Konstantin a Metoděj putovali na Moravu z větší části po moři. Že bych se utnul? Jestli se chci držet historických fakt, musím je přijmout. Jenže odkud vzal tvůrce mapy informaci, že bratři putovali po moři? Nikde ji nemohu najít. A dokonce biskup Gorazd (ano, je to ten, který ukryl v kryptě kostela Kubiše a další parašutisty a zaplatil za to životem) napsal, že bratři putovali na Moravu po zemi.

Vypadá to, že nikdo jistě neví, jak proběhla cesta do Konstantinopole a zpět. Jsme tedy ponechán sám sobě. Nikdo se patrně nezabýval otázkou, aspoň já o tom nevím, kdo financoval cestu soluňských bratrů na Moravu. Dopravu, ubytování, stravu, patrně i občas nějaké mýto. Nejspíš kníže Rastislav. Přece si to neplatili věrozvěstové z vlastní kapsy! A kníže sice nejspíš nebyl skrblík, ale do kapsy měl přece jen hlouběji. Dary, které poslal do Konstantinopole se na císařském dvoře prý zdály být dost ubohé. Představu, že Rastislav nebyl žádný velký boháč a poselstvo muselo otáčet každý solidus, podporuje fakt, že ani nerazil vlastní minci. Takže poslové, vyrazte do Byzance, ale ať to moc nestojí! Moje poselstvo bude tedy putovat po zemi.

googlea700b7344376c5d4.html